Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” rozpoczyna realizację zadania „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane będzie w terminie 01.04.2023 – 31.03.2024 roku. Zadanie wspófinansowane jest ze środków PFRON (całe zadanie), Gminy Miasta Kozienice (IX Miting), PZSN „START” (XI Memoriał) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (IX Miting, XI Memoriał).

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 4 imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób niepełnosprawnych:

  1. IX Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów
  2. IX Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny
  3. XI Memoriał im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym
  4. VIII Ogólnopolski Turniej w Boccia

Rekrutacja uczestników projektu cyklu imprez sportowych rozpocznie się w dniu 01.04.2023 roku poprzez rozsyłanie do Stowarzyszeń oraz WTZ działających na terenie całego kraju, jak również szkół integracyjnych i innych organizacji materiałów informacyjnych oraz imiennych kart zgłoszeń. Rekrutacją zajmować się będzie specjalnie powołany w tym celu zespół pod nadzorem koordynatora projektu. Na stronie internetowej RSSiRON zostanie zamieszczona szczegółowa informacja na temat organizowanych imprez. Za prawidłowo przeprowadzoną rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator projektu. Będzie on również kontaktował się z w/w organizacjami w celu zachęcenia ich członków do udziału w imprezach. Osoby deklarujące chęć wzięcia udziału w Cyklu imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych będą zobligowane do złożenia stosownych dokumentów, wymienionych w Regulaminie każdej imprezy. Terminy nadsyłania zgłoszeń będą zamieszczone każdorazowo w Regulaminach poszczególnych imprez sportowych. Rekrutacja odbędzie się za zachowaniem n/w warunków:

1) beneficjentem ostatecznym jest osoba niepełnosprawna korzystająca z realizacji projektu,

2) beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być zawodnicy kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych. Udział zawodników kadry narodowej nie może przekroczyć 10% ogółu beneficjentów (dotyczy imprez z dyscypliny sportu w której zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej),

3) pod pojęciem „uczestnik projektu” należy rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z projektu, w tym beneficjenta ostatecznego projektu. Jako uczestnika projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie. Ta sama osoba nie może być jednocześnie personelem projektu oraz uczestnikiem projektu,

4) w sytuacji gdy ten sam uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego uczestnika w imprezach nie może przekroczyć 7 dni.

Łącznie planujemy udział 370 beneficjentów ostatecznych oraz 70 opiekunów. W/w imprezy sportowe zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem sportu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zadania będą mieli zagwarantowane ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, napoje, opiekę medyczną. RSSiRON jako organizator cyklu imprez dla osób niepełnosprawnych zapewnia niezbędny do ich realizacji sprzęt sportowy, biurowy i nagłośnieniowy. Nad prawidłowym przebiegiem imprez sportowych czuwać będzie obsługa techniczna, obsługa sędziowska oraz koordynator projektu. Do każdej imprezy będzie opracowany regulamin i program minutowy. W trakcie trwania każdej imprezy najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, statuetkami. Wszystkie imprezy poprowadzi konferansjer. Planujemy również zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla opiekunów, którzy przyjadą z osobami niepełnosprawnymi oraz dla obsługi (techniczna, sędziowska, medyczna i konferansjer). Biuro projektu będzie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Maratońskiej 1 w Radomiu.

PRZED KAŻDĄ IMPREZĄ SPORTOWĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONE BĘDĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNEJ IMPREZY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych imprezach.

Plakat cykl 2023

Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla osób niepełnosprawnych 2023-2024

7 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” informuje, iż z dniem 01.04.2023 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – sportowych w sportach paraolimpijskich” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2023 - 31.03.2024 roku. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych w dyscyplinach paraolimpijskich, tj.: lekkiej atletyce, tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, narciarstwie biegowym i bocci. W ramach projektu przewiduje się objęcie 84 osób wsparciem ze strony profesjonalnych instruktorów i trenerów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa).

W projekcie uczestniczyć będą 84 osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rekrutacja beneficjentów rozpocznie się 01.04.2023 r. powołaniem zespołu ds. rekrutacji. Zostanie ona poprzedzona rozesłaniem informacji o projekcie do szkół integracyjnych i organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Po rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa beneficjentów oraz lista rezerwowa. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do złożenia dokumentów określonych w Regulaminie dotyczącym prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-sportowych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

1. Powołanie zespołów ds. rekrutacji uczestników od dnia 01.04.2023 roku.

2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych:

a) zajęcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki – 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Kozienicach,

b) zajęcia sportowe w sekcji podnoszenia ciężarów – 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Radomsku,

c) zajęcia sportowe w sekcji tenisa stołowego – 5 grup po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu, Kielcach, Radomsku i Chorzowie,

d) zajęcia sportowe w sekcji bocci – 3 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu,

e) zajęcia sportowe w sekcji narciarstwa biegowego - 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Gronkowie i w Obidowej.

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Plakat zajcia 2023

 

VII Ogólnopolski Turniej w Boccia Osób Niepełnosprawnych Kozienice 2023

IMG 0242

 

Za nami siódma edycja Ogólnopolskiego Turnieju w Boccia Osób Niepełnosprawnych. W dniach 03-05.03.2023r. na hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu rywalizowało 72 zawodników z piętnastu klubów-organizacji z całej Polski zrzeszających osoby niepełnosprawne. Rywalizacja podzielona była na rozgrywki drużynowe oraz rozgrywki indywidualne. Organizatorem Turnieju było Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Radomiu. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Pan Arkadiusz Borczuch Prezes RSSiRON „START”.

Czytaj więcej...

Gala Mistrzów Sportu 2022 w Radomiu.

IMG-20230208-WA0001

 

W miniony piątek, 3 lutego 2023 roku, w hotelu Aviator w Radomiu odbyła się doroczna Gala Mistrzów Sportu, podczas której prezydent Radomia Radosław Witkowski nagrodził najlepszych sportowców, trenerów i działaczy radomskiego sportu.

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” reprezentował Prezes Stowarzyszenia Arkadiusz Borczuch oraz nasza zawodniczka Justyna Kozdryk.

Podczas Gali nagrodzona została Złota Dziesiątka Sportowców Roku. Wśród wyróżnionych zawodników znalazła się również Justyna Kozdryk, która w 2022 roku zdobyła srebrny medal podczas Otwartych Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych w Tbilisi.

Czytaj więcej...

VII Ogólnopolski Turniej w Boccia dla Osób Niepełnosprawnych, Kozienice 03-05.03.2023

baner VII boccia

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza do udziału w

VII OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU W BOCCIA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

który odbędzie się w dniach 03-05.03.2023 roku

na Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

przy ulicy Głowaczowskiej 48

Regulamin

 

Karta zgłoszenia

 

Mikołajkowe Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych 06-07.12.2022

 

IMG 9027

W dniach 06-07.12.2022 odbyły się Mikołajkowe Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem zawodów był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, a współorganizatorem Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Zawody zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w Mikołajkowych Zawodach Sportowych, Radom 06-07.12.2022

baner spartakiada mikolajkowa 2022

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza do udziału w

MIKOŁAJKOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

które odbędą się w dniach 06-07.12.2022 r.

w Radomiu ul. Maratońska 1

Regulamin

 

Karta zgłoszenia