KRS

5 czerwca 2013 r. Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start" serdecznie zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

Każda kwota, nawet niewielka będzie znaczącym wsparciem dla członków naszego stowarzyszenia. Poprzez sport mają oni możliwość pokonywać wszelkiego rodzaju bariery związane z ich niepełnosprawnością oraz mogą realizować swoje marzenia.

Numer KRS: 0000464149

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli realizować swoje cele poprzez uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych:
- w systematycznych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych
- w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej
- w zgrupowaniach i obozach sportowo-rekreacyjnych
- rehabilitacji i odnowie biologicznej

 

1pr Dziękujemy za wsparcie sportu osób niepełnosprawnych.